Membuat Logo Bebas dengan CorelDRAW

Selamat datang. .
Uda puna mood buat bkin tutz lagi nih sekarang mah..hho..
Kali ini masih tetep bikin design logo pake CorelDRAW,, buat tutorial Photoshop mah ntar za deh yaw,,  🙂
Sebenernya niy logo di bikin buat tugas MaPel TIK di sekolah, ga puna ide lagi buat bikin logo apa,, ywdh iseng za tugas niy di posting d blog..hehe (Smart Idea kan?? :p). .
Ywdh lah ga usah panjang kali lebar lagi,, langsung Cekidot kawannn!!!


Untuk membuat sebuah logo seperti diatas langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
·  Buka aplikasi corel draw (start>all program>corelDraw),
·  Klik menu File > New , kemudian akan muncul lembar kerja baru,
·  Pada toolbox klik ellipse tools atau tekan tombol F7, kemudian buat beberapa lingkaran yang saling bertumpukan seperti gambar berikut,
Bentuklah objek tersebut dengan kreatifitas anda sehingga membentuk seperti gumpalan awan.
·  Klik pick tool pada toolbox, blok atau sortir semua objek lingkaran tersebut, caranya dengan klik satu persatu sambil menahan tombol shift atau drag daerah objek tersebut secara keseluruhan (ctrl + A),
·  Klik menu arrange > shaping > weld,  maka objek lingkaran tersebut  akan bergabung seperti gambar berikut,
 
Gambar telah sempurna membentuk seperti gumpalan awan.
·  Klik Interactive Fill Tool pada toolbox, pilih tipe linear dan pilih warna abu-abu dan putih, pada box isian yang terdapat di toolbar seperti gambar berikut,
·  Tarik garis pengisian warna tool tersebut secara diagonal dari kanan atas objek ke kiri bawah objek, lakukan pengaturan pewarnaan dengan mengeser-geser panel warna pada tool tersebut.
·  Objek akan menampilkan warna dengan efek gradasi.
·  Hilangkan garis tepi objek tersebut. Sortir objek > klik Outline pada toolbox > none.
·  Klik drop shadow pada toolbox, tentukan nilai-nilai pada kotak isian seperti berikut, dan pilih warna hitam.
Atur posisi tool drop shadow dengan drag dari bawah objek ke atas objek seperti gambar berikut,                                                                                
·  Klik bezier pada toolbox, buat bentuk segitiga sembarang, seperti gambar berikut,
  
·  Klik shape tool, klik ikon Convert Line to Curve pada toolbar, dobel klik pada node yang ditunjuk pada gambar segitiga diatas sehingga akan menjadi tumpul,
·  Gunakan shape tool untuk membuat node di tengah garis yang bawah pada segitiga tersebut, lalu drag kebawah sehingga objek akan menjadi seperti berikut, 
·  Klik ellipse tool untuk membuat bagian mata dan mulut, bentuklah seperti gambar berikut,
·  Klik rectangel tool untuk membuat kaki, dan klik ellipse tool untuk membuat bagian sepatu, lalu gabungkan bagian badan, kaki, dan sepatu (Sortir objek-objek tersebut, klik pick tool > weld).
·  Klik objek tubuh dan sambil menahan shift klik objek kedua objek berbentuk mata. Klik Fill, Uniform Fill. Tentukan model CMYK, dengan komponen C = 0, M = 0, Y = 0, dan K = 30.
·  Hilangkan outline atau garis tepi objek tersebut dengan cara yang sama.
Maka hasilnya akan seperti gambar diatas.
·  Dengan menggunakan teknik dan tool yang telah dijelaskan diatas, buatlah objek seperti berikut,
Bagian yang ditunjuk gabungkan dengan metode trim bukan weld. (klik pick tool > klik ikon trim)
·  Pilih warna yang sama dengan objek boneka pertama dan hilangkan juga garis tepinya sehingga akan menjadi seperti berikut,
·  Klik ellipse tool, buat lingkaran, klik shape tool, klik kanan pada objek lingkaran > convert to curves. Kemudian tarik garis-garis node pada objek tersebut sedemikian sehingga membentuk objek berbentuk hati.
·  Klik bezier, buat objek baru diatas objek berbentuk hati, seperti gambar berikut,
·  Klik objek hati dengan pick tool, sambil menahan tombol shift klik objek hasil bezier lalu klik pick tool > trim, buang objek yang tidak diperlukan, beri warna yang sama dengan objek boneka, lalu hilangkan juga outlinenya. Maka akan seperti menjadi berikut,
·  Susun objek-objek yang telah dibuat dengan sesuai seperti logo yang akan dibuat.
Jreng…Logo telah selesai di buat!!!
Selamat mencoba dan tinggalkan coment yuaaa…. .
My Facebook..

My Twitter . .

makmalf

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: